اطلاعات پرداخت

شماره کارت :

۶۱۰۴-۳۳۷۹-۳۸۳۴-۷۷۷۸ ( بانک ملت – شیخ شعاعی)

پرداخت آنلاین :

جستجوی مقالات
انگلیسی به فارسی (قیمت)

هر کلمه          25 تومان

هر خط           250 تومان

فارسی به انگلیسی (قیمت)

هر کلمه            70 تومان

هر خط             700 تومان

خدمات همیار ترجمه

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

ترجمه کتاب ، مقاله ، مدرک

ترجمه وب سایت

ترجمه زیرنویس فیلم

ترجمه کاتالوگ و بروشور

نمادهای ما

قوانین و مقررات

لطفا قبل از استفاده از سایت ، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه فرمائید.استفاده شما از سایت همیار ترجمه بدین معناست که شما صفحه مورد نظر را مطالعه کرده اید و به مفاد آن واقفید.

اطلاعات تماس

09388918442

09132994596

hamyartr.contact@gmail.com